Drag Talks – Merlinka festival

Merlinka festival

Merlinka festival

Drag Talks

Dreg kutlura je poslednjih nekoliko godina doživela pravi bum i izašla mnogo dalje od okvira LGBT+ zajednice. Ova ekspanzija omogućila je da i Beograd dobije više prostora za dreg performere/ke. O tome koliko je dreg važan i kako izgleda danas razgovaramo sa: Lady Galore, Golden Orb, Lilly Cafe, Alexis VanderCunt. Moderatorka: Vlažena