Revija kratkog filma – Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Revija kratkog filma

16:30 Renoviranje (Danska), Ostrva (Nemačka), Push Pink (SAD), Y (Nemačka), Plavo nebo (Belgija), Daniela (Španija)
18:30 Stari narcis (Japan), Kad bi samo bio moj (Slovačka), Fatimin sin (Italija/Španija), Iskra (SAD), Crveno drvo (Irska/Italija), Sigurnosni pojas (Meksiko)
20.30 Publika bira najbolji ultra kratki film do 5 minuta trajanja: Propušten poziv (Francuska), Zvezda padalica (Španija), Mala tajna (Australija), Danas (Francuska), Bele sobe (Španija), Karate (Austrija), Mama je najbolja (Kanada), Kakav ti je bio dan (Nemečka), Tinejdžerska trojka (Nemačka), Torba (Filipini), Najbolji momenat (Španija), Kljunar (Španija), Gayndr (UK), Rok trajanja (SAD), Odluči se (SAD/Francuska), Usprotivi se (Francuska)
21.30 Visoka plima (Holandija), Potopljena šljiva (Kina), Kasno za poluvreme (Španija)