Seks, greh i ’69. – Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Seks, greh i ’69.

Dokumentarni film – Kanada, 2019. – Trajanje: 75 minuta
Režija: Sara Fodi
Ovaj dokumentarni film je istorijski, retrospektivni film o zakonu iz 1969. godine kojim se “dekriminalizuje” homoseksualnost u Kanadi.