Not Acceptable

by

Nedelja, 10. decembar 2017. Maraton kratkog filma 13:00-00:00

Cena ulaznice: 300 dinara (ili propusnica za sve dane festivala) Više informacija
Ulaznica važi za ceo maraton (publika može da dolazi i napušta projekcije tokom trajanja maratona)

Neprihvatljivo
Režija:
Saman Haghighivand
Iran, 2017.
2 min.

Sanjarenje u kome živi mladi transeksualac prekida se roditeljskim pritiscima koji će na kraju kulminirati potpunim odbacivanjem.

Saman Haghighivand je diplomirao na Akademiji lepih umetnosti u Norveškoj. Tokom poslednje decenije snimio je nekoliko kratkih filmova, dokumentaraca, video klipova i reklama. Radovi su mu više puta bili nominovani i nagrađivani na umetničkim i filmskim festivalima. U filmovima se fokusira na teme otuđenja, odbacivanja, trauma, izbeglica…

Not Acceptable
Director:
Saman Haghighivand
Iran, 2017
2 min

A dream world of a young transsexual gets distracted by family pressure and finally leads to rejection by the family.

Saman Haghighivand finished his master degree in Norway NTNU, Faculty of Fine Arts. He has made several short films, documentaries, video arts and commercial films during the past decade. He has been awarded and nominated in several film&art festivals for different projects. He focuses on alienation, difference, trauma, refugee and other related subjects as the main theme in his movies.