Drag Talks

by

Dreg kutlura je poslednjih nekoliko godina doživela pravi bum i izašla mnogo dalje od okvira LGBT+ zajednice. Ova ekspanzija omogućila je da i Beograd dobije više prostora za dreg performere/ke. O tome koliko je dreg važan i kako izgleda danas razgovaramo sa:
– Kvarcna Ruža
– Kelly with a C
– Ostroga
– Lady Galore

Moderatorka:
– Vlažena