Trains

by

Vozovi
Kratki film
Režiser: Nina Maravić
SAD, 2020.
Trajanje: 6 minuta

Aleks, mladić koji je uprav završio fakultet, u vozu vidi bivšu ljubav koja pokreće neka sećanja i emocije.

Trains
Short film
Director: Nina Maravić
USA, 2020
Duration: 6

Alex, a young man who just got out of college, sees his ex-love on the train which triggers some memories and emotions.