Ne pretpostavljaj ništa

by

Director / Režija: Kirsty MacDonald
New Zeeland, 2009
Trajanje/ Duration: 81 min.

Inspirasan fotografijama priznate novozelandske fotografkinje Rebeke Svon, iskren, provokativan i žanrovski zbunjujući dokumentarac „Ne pretpostavljaj ništa“ se fokusira na umetnost i performans pet “alternativnih” umetnika koji se bave rodnom tematikom.Umetnici su poreklom iz Maorija, Samoe/ Japana, i Pakeha/Evrope i svi oni postavljaju sledeće pitanje: “Šta ako “muško” i “žensko” nisu jedine opcije?”

Assume nothing

Inspired by the photographs of acclaimed New Zealand photographer Rebecca Swan, the candid, provocative, and genre-blurring documentary Assume Nothing focuses on the art and performances of five “alternative” gender artists of Maori, Samoan-Japanese, and Pakeha/European descent, posing the question: “What if “male” and “female” are not the only options?”