Bigger splash

by

Prodicent: Martin Borden
Kanada, (2010) 7 min.

Ovaj video prati tužni život odbačenog kondoma. Nakon što je odslužio svojoj svrsi, vidimo istraživanje samosvesti, ljubavi i na kraju raspada i smrti.

This video follows the poignant life of discarded latex condom. After serving humanity valiantly, we see it explores self-awareness, love and eventually dissolution and death.