Gay – Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Gay

Plašio sam se tvojih cipela kad sam bio mali

ByonwithComments Off on Plašio sam se tvojih cipela kad sam bio mali

Plašio sam se tvojih cipela kad sam bio mali

Režija: Balša Leković
Zemlja: Srbija
Trajanje: 27 minuta

Marko je 19-godišnji dečko koji nije upisao fakultet odmah nakon završetka gimnazije. Nakon što od majke traži da mu plati pregled kod privatnog lekara jer se razboleo, ona ga upućuje kod oca koji je lekar. Marko ga dugo nije video i odlaskom kod njega po prvi put u potpunosti shvata koliko njihov odnos utiče na Markove potrebe, ljubav i slobodu.

Pustoš

ByonwithComments Off on Pustoš

Pustoš

Režija: Petar Lakić
Zemlja: Srbija
Trajanje: 14 minuta
Kratki film

Tri prijatelja idu na kratak izlet u prirodu. Između dva se javlaju tajne strasti koje oni pokušavaju da sakriju.

Wasteland

Director: Petar Lakić
Country of Origin: Serbia
Duration: 14 minutes
Short film

Three friends are together in the nature. Secret passion between two of them is born, they try to hide it.

Animus

ByonwithComments Off on Animus

Animus

Režija: Milica Spasojević
Zemlja: Srbija
Trajanje: 35 minuta
Kratki film

U jednoj noći dvadesetogodišnja Sofija stiče novog prijatelja Ka, koji joj pomaže da sazri, preboli bivšeg dečka i sagleda stvaran svet oko sebe van svojih izmišljenih i domaštanih problema.
Film Animus zastupa ideju o slobodi ljubavi, preispituje teme fluidnosti seksualnosti i snage pojedinca da donese pravu odluku.

Moram nešto da ti ispričam

ByonwithComments Off on Moram nešto da ti ispričam

Moram nešto da ti ispričam

Režija: Andrija Mitrović
Zemlja: Srbija
Trajanje: 8 minuta
Kratki film

Nesiguran, uplašen i samodestruktivan mladić, koji je takođe žrtva seksualnog napada i silovanja, pokušava da se fizički preda, kako bi zadržao partnera Vladu, pored traume koja mu stoji na putu. Viktor se budi iz noćne more i pije lekove za smirenje, kada dobije poruku od partnera u kojoj ga poziva da prenoći. Viktor ignoriše poruku. Kasnije, dok šutira vreću, dobija novu poruku na koju odgovara. Od tog trenutka pokušava da se seksualno oslobodi, sam. Viktor pokušava da masturbira bezuspešno, testira se i simulira pokrete i dodire svog silovatelja dok nosi džemper u kome je bio silovan i svom partneru šalje erotsku fotografiju na koju dobija pozitivan odgovor, što ima još pozitivniji uticaj na njega. Dok se tušira i priprema za odlazak, Viktorovo samodestruktivno ponašanje ponovo izlazi na površinu i on se poseče brijačem. Viktor i Vlada zajedno gledaju serije, ali vrlo brzo postaju fizički bliski, napredak ka seksu prekidaju Viktorovi flešbekovi i još uvek postojeća trauma. Obojica odustaju od seksa i sede na ivici kreveta, Viktor kaže Vladi „Moram nešto da ti kažem“. Ostaju u toplom zagrljaju.

I need to tell you something

Director: Andrija Mitrovic
Country of Origin: Serbia
Duration: 8 minutes
Short films

Insecure,scared and self-destructive young man,who is also a victim of sexual assault and rape, is trying to give himself physically,in order to keep his partner Vlad,besides trauma which is standing on his way. Victor is waking up from the flashback nightmare and drinks the medications for calming,when he receives a message from his partner in which he is inviting him for a sleepover.Victor ignores the message.Later,while he is kicking the sack,he receives the new message on which he replies.From that moment he is trying to free himself sexually,on his own.Victor is trying to masturbate unsuccessfully,he is testing himself and simulates movements and touches of his insulter while wearing a sweater,in which he was raped and sends erotic photo to his partner,on which he receives positive respond,which has even more positive influence on him.While showering and preparing to go,Victor’s self destructive behavior comes to the surface again ,and he cuts himself with a razor.Victor and Vlad watch tv series together,but very soon they become physically close,progression towards sex is interrupted by Victor’s flashbacks and still existing trauma. They both give up on sex,and sit on the edge of the bed,Victor tells Vlad ”I need to tell you something”.They stay in a warm hug.

Ječam žela

ByonwithComments Off on Ječam žela

Ječam žela

Režija: Andrija Mugoša
Zemlja: Crna Gora
Trajanje: 18 minuta
Kratki film

Ječam je priča o jednom danu u životu Jakova, porodičnog čoveka koji odlučuje da krsti svoju ćerku. Na dan krštenja dolazi Petar, budući kum, njegov najbolji drug. Petrov dolazak unosi nemir u porodicu i odnosi postaju neprijatniji. Iza Petrovog dolaska krije se tajna istina o Jakovu i njegovom životu. Jakov, poljuljanog identiteta, pokušava da ostane na svom „pravom“ putu, smatrajući ga ispravnim. Vođen društvom, sistemom i ženom, odlučuje da spas pronađe u crkvi. Ipak, Petar ne odustaje, provocira i izaziva Jakova, da ne bi odustao i promenio mišljenje. Gradiranjem događaja dolazimo do kulminacije u kojoj Jakov izražava svoj gnev nagomilan uznemirenošću zbog Petra.

Barley

Director: Andrija Mugosa
Country of Origin: Montenegro
Duration: 18 minutes
Short films

Barley is the story of a day in the life of Jacob, a family man who decides to baptize his daughter. On the day of baptism, Peter, the future godfather, his best friend arrives. Peter’s arrival brings unrest to the family and relationships become more uncomfortable. Behind Peter’s arrival lies a secret truth about Jacob and his life. Jacob, with a shaken identity, tries to stay on his “right” path, considering it right. Guided by society, the system and the woman, he decides to find salvation in the church. Yet Peter does not give up, provokes and challenges Jacob, lest Jacob give up and change his mind. By grading the events, we come to a culmination in which Jacob expresses his anger accumulated with anxiety on Peter.

Ono što vidimo

ByonwithComments Off on Ono što vidimo

Ono što vidimo

Režija: Nikola Vučinić
Zemlja: Portugal
Trajanje: 11 minuta
Kratki film

Izvan seta, glumci Rikardo i Dejvid su par koji prolazi kroz krizu nakon neuspelog pokušaja da usvoje dete. Oni se bore sa sopstvenom nesigurnošću i jedan s drugim dok pokušavaju da odglume scene i prežive dan.

What we see

Director: Nikola Vucinic
Country of Origin: Portugal
Duration: 11 minutes
Short films

Outside of the set, the actors Ricardo and David are a couple who is going through a crisis after a failed attempt to adopt a child. They struggle with their own insecurities and each other as they try to deliver the scenes and make it through the day.

Noćni voz

ByonwithComments Off on Noćni voz

Noćni voz

Režija: Džeri Karlson
Zemlja: Švedska
Trajanje: 15 minuta
Kratki film

Oskar je u noćnom vozu, ide kući nakon intervjua u Stokholmu. Pred njim je duga noć, on uspostavlja kontakt očima sa Ahmadom. Prvi put susreće pogled nekoga ko oseća istu želju kao i on.

The Night Train

Director: Jerry Carlsson
Country of Origin: Sweden
Duration: 15 minutes
Short films

Oskar is on the night train, heading home after an interview in Stockholm. With a long night ahead of him, he makes eye contact with Ahmad. For the first time he meets the gaze of someone who feels the same desire as he does.

Staza duha

ByonwithComments Off on Staza duha

Staza duha

Režija: Nomo Safajden
Zemlja: Švedska
Trajanje: 11 minuta
Kratki film

Stariji i društveno čudan vuk samotnjak, Ejnar Svenson, odlučuje da iskoristi svoju šansu da pronađe pravu ljubav poslednji put tako što će se prijaviti za brze dejtove. Posle nekog vremena, Ejnarova nesigurnost počinje da utiče na njegovo ponašanje na svakom sastanku.

Path of Ghost

Director: Namo Safideen
Country of Origin: Sweden
Duration: 11 minutes
Short films

An elderly and socially awkward lone wolf, Einar Svensson, decides to pursue his chance of finding true love one last time by signing up to a speed dating event. After a while, Einar’s insecurities begin to influence his behavior on each date.

Najbliži rođak

ByonwithComments Off on Najbliži rođak

Najbliži rođak

Režija: Din Meriot
Zemlja: Velika Britanija
Trajanje: 10 minuta
Kratki film

Nakon noćnog provoda u Berlinu, mladi, gej Britanac postaje žrtva sistema koji negira njegovo postojanje i baca ga u zaborav nakon iznenadne smrti njegovog partnera.

Next of Kin

Director: Dean Marriott
Country of Origin: United Kingdom
Duration: 10 minutes
Short films

After a night out in Berlin, a young, gay, British guy becomes the victim of a system which denies his existence and throws him into oblivion following the sudden death of his partner.

Voli me nežno

ByonwithComments Off on Voli me nežno

Voli me nežno

Režija: Jupan Hi
Zemlja: Kina
Trajanje: 15 minuta
Kratki film

Nedostatak ljubavi od oca čini Šao Mena duboko nesigurnim, dok njegova majka ne mari za njega. Postepeno, raste otpor prema heteroseksualnim odnosima. Šao Men žudi za snažnom rukom, ali sredovečni muškarac koga voli je čovek sa porodicom. Taj čovek godina ga napušta, a i majka ga takođe ostavlja da bi se ponovo udala…

Love me tender

Director: Yupeng He
Country of Origin: China
Duration: 15 minutes
Short films

The lack of love from the father makes Xiao Man deeply insecure, while his mother does not care about him. Gradually, he grows a resistance to heterosexual relations. Xiao Man yearns for a strong arm, but the middle-aged man he loves is a man with a family. The middle-aged man leaves him, and Xiao Man’s mother also leaves him for re-marriage…

Stižem

ByonwithComments Off on Stižem

Stižem

Režija: Sonam Larsan
Zemlja: Belgija
Trajanje: 20 minuta
Kratki film

Neočekivani dolazak nigerijskog migranta na belgijsko selo potresa krhki svakodnevni život dvojice muškaraca koji žive u tajnoj vezi.

On My Way

Director: Sonam Larcin
Country of Origin: Belgium
Duration: 20 minutes
Short films

The unexpected arrival of a Nigerian migrant in the Belgian countryside shakes up the fragile daily life of two men living a secret relationship.

Džesi Džejms

ByonwithComments Off on Džesi Džejms

Džesi Džejms

Režija: Džozef Stif
Zemlja: Sjedinjene Američke Države
Trajanje: 20 minuta
Kratki film

„Džesi Džejms“ prati trenutke između komšijinog telefonskog poziva i dolaska policije, kada Džesi i njegov ljubavnik testiraju granice svoje veze i suočavaju se ne samo sa onim što gube, već i sa onim što su već izgubili – kada Džesi više ne može da spase svoju vezu već samo sebe.

Jesse James

Director: Josef Steiff
Country of Origin: United States
Duration: 20 minutes
Short films

“Jesse James” traces the moments between a neighbor’s phone call and the arrival of the police, when Jesse and his lover test the boundaries of their relationship and come face to face not just with what they are losing but with what they have already lost — when Jesse can no longer save his relationship but only himself.

Želim da vidim kako Gelivare gori

ByonwithComments Off on Želim da vidim kako Gelivare gori

Želim da vidim kako Gelivare gori

Režija: Andri Vaara
Zemlja: Švedska
Trajanje: 13 minuta
Kratki film

Pod ćilibarskim letnjim suncem, tinejdžeri koji se ne uklapaju u društvo, Amandus i Johan, nalaze utehu u nekonvencionalnom prijateljstvu, izazivajući norme svog provincijskog grada na severu Švedske.

I Want to See Gellivare Burn

Director: André Vaara
Country of Origin: Sweden
Duration: 13 minutes
Short films

Under the amber summer sun, teenage misfits Amandus and Johan find solace in an unconventional friendship, challenging the norms of their provincial northern Swedish town.

FUFU

ByonwithComments Off on FUFU

FUFU

Režija: Kacuhide Jamago
Zemlja: Japan
Trajanje: 16 minuta
Kratki film

Dva muža, Tasuki i Judai su već dugi niz godina zajedno. Bliži se dan kada će Judai reći zbogom. Sada se prisećaju svojih uspomena.

FUFU

Director: Katsuhide Yamago
Country of Origin: Japan
Duration: 16 minutes
Short films

Two husbands, Tasuki and Yudai have been for many years. It is getting closer to the day that Yudai will say goodbye. Now, their memories are flashing.

Bekstvo sa krhke planete

ByonwithComments Off on Bekstvo sa krhke planete

Bekstvo sa krhke planete

Režija: Tanasis Cimpinis
Zemlja: Grčka
Trajanje: 17 minuta
Kratki film

Priča o momku koji upoznaje momka, nekoliko sati pre smaka sveta. UPOZORENJE: Ovo je fikcija, snimljeno je u julu 2019. Svaka sličnost sa stvarnim događajima oko pandemije Kovida 19, čista je slučajnost.

Escaping the fragile planet

Director: Thanasis Tsimpinis
Country of Origin: Greece
Duration: 17 minutes
Short films

A boy-meets-boy tale, a few hours before the world ends. DISCLAIMER This is a work of fiction, as shot on July 2019. Any resemblance to actual events surrounding the COVID-19 pandemic, is purely coincidental.

Peščana zemlja

ByonwithComments Off on Peščana zemlja

Peščana zemlja

Režija: Ajven Tu
Zemlja: Kanada
Trajanje: 12 minuta
Kratki film

Sredovečni čovek, Čarli, budi se svakog dana pokušavajući da preboli gubitak svog voljenog. Jednog jutra prati ukazanje svog preminulog partnera u okean, gde se umalo udavi. Prilikom posete svom terapeutu za lečenje depresije, terapeut ga upoznaje sa novom vrstom lečenja – terapija peskom. Kroz proces terapije peskom, on konačno otkriva svoje traumatično pamćenje, prikazujući razne minijature u posudi sa peskom i rekreirajući scenu u kojoj je njegov partner, Luk, tragično preminuo. Na kraju terapije, Čarli slučajno ispusti “Lukovu minijaturu” van posude sa peskom, a terapeut nenamerno ističe da je Luk sada na drugoj strani. Nakon povratka kući, Čarli shvata da živi u svetu poput posude sa peskom. Na kraju pušta pticu ljubimca svog ljubavnika. Kako ptica leti sve dalje i dalje od horizonta, konačno se otkriva da se svet nalazi u većoj posudi sa peskom.

Sand Land

Director: Iven Tu
Country of Origin: Canada
Duration: 12 minutes
Short films

A middle-aged man, Charlie, wakes up every day trying to get over the loss of his beloved. One morning, he follows the apparition of his deceased partner to the ocean, where he almost drowns. When visiting his therapist for depression treatment, the therapist introduces him to a new type of treatment – Sandplay therapy. Through the Sandplay process, he finally opens up about his traumatic memory, displaying various miniatures on a sand tray and recreating the scene where his partner, Luke, tragically passed away. At the end of therapy, Charlie accidentally drops “Luke miniature” outside of the sand tray, and the therapist unintentionally points out that Luke is now on the other side. After returning home, Charlie realizes that he lives in a world just like the sand tray. He eventually releases his lover’s pet bird. As the bird flies further and further away from the horizon, it’s finally revealed that the world is contained inside a bigger sand tray.

Bezbedna udaljenost

ByonwithComments Off on Bezbedna udaljenost

Bezbedna udaljenost

Režija: Artur Vržekovski
Zemlja: Poljska
Trajanje: 12 minuta
Kratki film

Olek se posle nekoliko godina vraća u Poljsku. Mora da bude u karantinu, ali porodica odbija da ga pusti unutra. Nema gde da ide, pa sedi na stepeništu. Vlađo želi da prošeta svog psa, koji mora da vrši nuždu, ali ne može da prođe. Mora da drži distancu od dva metra, a Olek čak nema ni masku. Svađajući se sa bivšim komšijom, Olek se suočava sa izgubljenom ljubavlju, uči da zatvori ovu vezu i spreman je da se suoči sa nepoznatim.

Safe Distance

Director: Artur Wyrzykowski
Country of Origin: Poland
Duration: 12 minutes
Short films

Olek returns to Poland after a few years. He must be in quarantine, but his family refuses to let him in. He has nowhere to go, so he sits in the staircase. Władzio wants to walk his dog, which is about to blow up, but he cannot pass. He has to keep two meter distance and Olek doesn’t even have a mask. Arguing with his former neighbor, Olek confronts his lost love, learns to close this relationship and is ready to face the unknown.

Ograničenja

ByonwithComments Off on Ograničenja

Ograničenja

Režija: Hose Antonio Valera
Zemlja: Španija
Trajanje: 10 minuta
Kratki film

Adri je predložio igru Jonu.

Limits

Director: José Antonio Valera
Country of Origin: Spain
Duration: 10 minutes
Short films

Adri has proposed a game to Jon.

Čopor lavova

ByonwithComments Off on Čopor lavova

Čopor lavova

Režija: Simeona Marija Kanelu
Zemlja: Danska
Trajanje: 4 minuta
Animirani film

Omaž radosnom, gej prijatelju koji je iznenada preminuo. Da mu posvetim još nekoliko minuta i pravi oproštajni zagrljaj.

Pride of Lions

Director: Symeona Maria Kanellou
Country of Origin: Denmark
Duration: 4 minutes
Animated film

An homage to a joyful, gay friend who passed away a bit abruptly. To give him a few more minutes and a proper goodbye hug.

Intervju sa glinenim pederom

ByonwithComments Off on Intervju sa glinenim pederom

Intervju sa glinenim pederom

Režija: Džastin Kauto
Zemlja: Južnoafrička Republika
Trajanje: 3 minuta
Animirani film

Intervju sa glinenim pederom je istraživački autoportret urađen tehnikom glinene animacije. Postavljen u belom studijskom okruženju, film prati mene kao glinenu figuricu koja daje intervju o mom privatnom životu i karijeri filmskog stvaraoca.

Movie Title: Interview with a ClayFaggot

Director: Justin Couto
Country of Origin: South Africa
Duration: 3 minutes
Animated film

Interview With A ClayFaggot is an exploratory self-portrait claymation. Staged in a white studio-like setting, the film follows myself as a clay figurine being interviewed about my personal life, and career as a filmmaker.

Svi imaju moju jaknu

ByonwithComments Off on Svi imaju moju jaknu

Svi imaju moju jaknu

Režija: Rasel Etkinson
Zemlja: Velika Britanija
Trajanje: 3 minuta
Animirani film

„Jedno od nas mora da se promeni“ ima sasvim drugo značenje u ovoj kratkoj animaciji o modi, rodnoj disforiji i prihvatanju; dok pratimo jedinstvenog protagonistu koji pripoveda o unutrašnjoj borbi kada braon somotska jakna uđe u njegov orman.

Movie Title: everyone has my jacket.

Director: Russel Atkinson
Country of Origin: United Kingdom
Duration: 3 minutes
Animated film

“One of us has to change” takes a whole other meaning in this short animation about fashion, gender dysphoria and acceptance; as we follow a singular protagonist narrating an internal struggle when a brown corduroy jacket makes its way into his closet.

You’re a Guy!

ByonwithComments Off on You’re a Guy!

Ti si momak!
Kratki film
Režiser: Silvan Sertan
Francuska, 2017.
Trajanje: 3 minuta

Pod pritiskom svog velikog brata, Vili će postati muškarac…

You’re a Guy!
Short film
Director: Sylvain Certain
France, 2017
Duration: 3

Under the pressure of his big brother, Willy will have to become a Man…

Two Little Boys

ByonwithComments Off on Two Little Boys

Dva mala dečaka
Kratki film
Režiser: Farbod Koštinat
SAD, 2020.
Trajanje: 13 minuta

Dečakova tajna ljubav prema svom neautovanom nasilniku vodi ga na nekonvencionalan put ka priznanju i posledicama toga.

Two Little Boys
Short film
Director: Farbod Khoshtinat
USA, 2020
Duration: 13
A boy’s secret love for his closeted bully drives him into an unconventional road to confession and its consequences.

Trains

ByonwithComments Off on Trains

Vozovi
Kratki film
Režiser: Nina Maravić
SAD, 2020.
Trajanje: 6 minuta

Aleks, mladić koji je uprav završio fakultet, u vozu vidi bivšu ljubav koja pokreće neka sećanja i emocije.

Trains
Short film
Director: Nina Maravić
USA, 2020
Duration: 6

Alex, a young man who just got out of college, sees his ex-love on the train which triggers some memories and emotions.

Threesome

ByonwithComments Off on Threesome

Trojka
Kratki film
Režiser: Niko Piskopo
Italija, 2020.
Trajanje: 3 minuta

Ovo vreme izolacije može biti period velikog rasta ili velike borbe u vezi. Ostati zajedno kod kuće i uživati u ljubavi može biti blagoslov. Ali za one koji su navikli da upoznaju ljude, da budu aktivni i slobodni, to je definitivno previše vremena zajedno. Rutina i navika, bez uzbuđenja, mogu izludeti ljude, čak i ljubavnike. Neko može otići toliko daleko da besno viče, mnogo puši, ima erotske vizije. Trojka je kadar-po-kadar projekat napravljen da napravi pokret u zamrznutom kadru.

Threesome
Short film
Director: Nyko Piscopo
Italy, 2020
Duration: 3

This time of isolation could be a period of great growth or great struggle in a relationship. Stay together at home enjoying love could be a blessing. But for those used to meet people, to be active and free, It’s definitely way too much togetherness. Routine and habit, without excitement, could drive people crazy, even lovers. Someone can go so far as to shouting out anger, smoking a lot, have erotic visions. Threesome is a stop-motion project made to make movement in the freeze frame time.

The Lonely Prince

ByonwithComments Off on The Lonely Prince

Usamljeni princ
Kratki film
Režiser: Sani Šivin
Trajanje: 15 minuta

Usamljeni princ, utapajući se u melanholiji, poziva skulptora na svoj dvor da stvori umetničko delo samo za njega. Dok skulptor dane provodi izdubljujući mermerni blok, princ takođe otkriva novu stranu sebe, na trenutak zaboravljajući svet samoće koji ga okružuje.

The Lonely Prince
Short film
Director: Sunny Shivin
India, 2020
Duration: 15

A lonely Prince, drowning in melancholy, invites a Sculptor to his court to create a piece of art just for him. As the Sculptor spends his days chiseling away on a block of marble, the Prince too discovers a new side of himself, for a brief moment forgetting the world of solitude that surrounds him.

The Act

ByonwithComments Off on The Act

Delo
Kratki film
Režiser: Tomas Heskot
Velika Britanija, 2020.
Trajanje: 18 minuta

1965, uoči dekriminalizacije za dela muške homoseksualnosti. Metjuz, mladi homoseksualac u neskladu sa svetom, otkriva ljubav, seks i porodicu u sporednim ulicama i podzemnim barovima Sohoa.

The Act
Short film
Director: Thomas Hescott
UK, 2020
Duration: 18

1965, the eve of decriminalisation for acts of male homo- sexuality. Matthews, a young gay man at odds with the world, discovers love, sex and a family in the backstreets and underground bars of Soho.

Sparks

ByonwithComments Off on Sparks

Varnice
Kratki film
Režiser: Neta Šalev
Izrael, 2019.
Trajanje: 25 minuta

Smešteno u 1994. godinu, homofobni Amit se vraća kući; godinu dana nakon smrti brata blizanca Jonija, koji je umro od AIDS-a. Amit je iznenađen kada saznaje da njegova porodica i Jonijev bivši partner idu na dreg šou u sećanje na Jonija.

Sparks
Short film
Director: Netta Shalev
Israel, 2019
Duration: 25

Set in 1994, homophobic Amit returns home; a year after the death of his twin brother, Yoni, who died of AIDS. Amit is surprised to find that his family and Yoni’s former partner are going to a drag show in Yoni’s memory.

Snake

ByonwithComments Off on Snake

Zmija
Kratki film
Režiser: Andrej Volkašin
Severna Makedonija, 2020.
Trajanje: 20 minuta

Gorko-slatka priča o neobičnom prijateljstvu između nestašnog devetogodišnjeg Marija i ekscentričnog homoseksualca Borče, punom izazova zbog predrasuda i mržnje roditelja u zabačenom makedonskom gradiću.

Snake
Short film
Director: Andrey Volkashin
North Macedonia, 2020
Duration: 2020

A bitter-sweet story about an unusual friendship between a nine-year-old daredevil Mario and an eccentric gay man Borche, challenged by the prejudices and hatred of the parents in a remote Macedonian small town.

Sasa and Petre

ByonwithComments Off on Sasa and Petre

Saša i Petre
Animirani kratki film
Režiser: Luca Istador
Rumunija, 2019.
Trajanje: 10 minuta

1957, komunistička Rumunija. Saša govori o svojoj 45 godina dugoj vezi sa Petreom, u vremenu kada je homoseksualnost bila kriminalizovana.

Sasa and Petre
Animated short film
Director: Luca Istador
Romania, 2019
Duration: 10

1957, communist Romania. Sașa talks about his 45-year long relationship with Petre, in a time when homosexuality was criminalized.

Prom Night

ByonwithComments Off on Prom Night

Matura
Kratki film
Režiser: Gvozden Ilić
Srbija, 2019.
Trajanje: 20 minuta

Tri najbolja prijatelja odustaju od maturskog plesa u srednjoj školi. Noć koja sledi razotkriva njihove skrivene i potisnute želje koje bacaju pogled na emocionalnu zbunjenost čitave generacije.

Prom Night
Short film
Director: Gvozden Ilić
Serbia, 2019
Duration: 20

Three best friends ditch their high school prom dance. The night that follows unravels their hidden and suppressed desires which cast a glimpse of the emotional bewilderment of a whole generation.

Pastel

ByonwithComments Off on Pastel

Pastel
Kratki film
Režiser: Majkl Giljo
Švajcarska, Francuska, 2019.
Trajanje: 16 minuta

Elizabet zatiče svog sina Džejmsa kako ljudi mladića. Tada se suočava sa životnom borbom. Odlučuje da se bori protiv onoga za šta veruje da je bolest i izleči svog sina jedinca od pretpostavljene homoseksualnosti. Tokom procesa konverzijske terapije, za šta ona veruje da je lek, stvari postaju jasnije. Počinje da shvata da izgled može da prevari…

Pastel
Short film
Director: Michael Guillod
Switzerland, France, Switzerland, 2019
Duration: 16

Elisabeth catches her son James kissing a young man. She now faces a life struggle. She decides to fight for what she believes to be sickness and cure her only son from his presumed homosexuality. During the process of the conversion therapy, what she believes to be the cure, things get clearer. She begins to realise that appearances can be deceiving…

Night and Day

ByonwithComments Off on Night and Day

Noć i dan
Kratki film
Režiser: Peter Antoni
SAD, 2018.
Trajanje: 10 minuta

Noć i dan je priča o dva života, ujaku i njegovom nećaku. Nikad se nisu upoznali. Zapravo, nećak nikad nije znao za postojanje svog ujaka dok se nije autovao svojoj porodici. Ova dvojica muškaraca su živela veoma različito, zbog vremenskih perioda u kojima su rođena. Priča je jedinstveno ispričana kroz lutkarsku scenu i marionete.

Night and Day
Short film
Director: Peter Anthony
USA, 2018
Duration: 10

Night and Day is a story of two lives, an uncle and his nephew. Neither has ever met. In fact, the nephew never knew of his uncle’s existence until his own coming out to his family. These two men lived very different lives due to the time periods in which they were born. The story is uniquely told via a puppet stage and marionettes.

Naptime Thoughts

ByonwithComments Off on Naptime Thoughts

Misli tokom dremke
Kratki film
Režiser: Enes Ljajić
Srbija, 2020.
Trajanje: 3 minuta

Sukobljen u mislima nakon što sam majci rekao da sam gej i nisam dobio podršku koju sam očekivao od svojih najbližih, snimio sam svoje misli naglas kako bih pronašao neko olakšanje.

Naptime Thoughts
Short film
Director: Enes Ljajić
Serbia, 2020
Duration: 3

Conflicted in thoughts after coming out to my mom as gay, and not receiving the support I expected from my closest ones, I recorded my thoughts out loud to find some relief.

Motta

ByonwithComments Off on Motta

Mota
Kratki film
Režiser: Niš Gera
Velika Britanija, 2020.
Trajanje: 16 minuta

Vezana cvećem, tetovirana ruka udara lice. Konopci se odmotavaju na podu. Drhtaji bola, drhtaji oslobađanja. Šta želiš? “Mota” prati “teško klasifikovanog” brazilskog umetnika Fabija da Motu dok ispituje granice između fantazije, moći, provokacije i umetnosti.

Motta
Short film
Director: Nish Gera
UK, 2020
Duration: 16

Bound in flowers, a tattooed hand strokes a face. Ropes unwind on the floor. Tremors of pain, tremors of release. What do you desire? “Motta” follows “hard to classify” Brazilian artist Fabio da Motta as he questions the boundaries between fantasy, power, provocation and art.

Lost in LA

ByonwithComments Off on Lost in LA

Izgubljen u Los Anđelesu
Animirani kratki film
Režiseri: Orio Penalver, Erik Montigudo
Španija, 2019.
Trajanje: 8 minuta

Koiči, mladi Japanac, seli se u Los Anđeles jureći svoj san da postane glumac.

Lost in LA
Animated short film
Directors: Orio Penalver, Eric Monteagudo
Spain, 2019
Duration: 8

Kōichi, a young Japanese, moves to Los Angeles chasing his dream of becoming an actor.

I’m Not Gay

ByonwithComments Off on I’m Not Gay

Nisam gej
Kratki film
Režiser: Martin Čičovski
Makedonija, 2020.
Trajanje: 4 minuta

Komični kratki film o dvojici momaka koji odbijaju da priznaju svoju seksualnu privlačnost jednog prema drugom.

I’m Not Gay
Short film
Director: Martin Chichovski
Macedonia, 2020
Duration: 4

A comedic short film about two guys refusing to confess their sexual attraction towards each other.

iLove

ByonwithComments Off on iLove

AjLjubav
Kratki film
Režiser: David Mora
Španija, 2020.
Trajanje: 2 minuta

Isak je skupio hrabrost da iskaže svoja osećanja… na svoj način.

iLove
Short film
Director: David Mora
Spain, 2020
Duration: 2

Isaac has found the courage to express his feelings… in his own way.

Fabiu

ByonwithComments Off on Fabiu

Fabiu
Kratki film
Režiser: Štefan Langtaler
Austrija, 2020.
Trajanje: 30 minuta

Osamdesetogodišnji penzioner Artur živi u skromnom domu u Beču. Već duže vreme s ljubavlju brine o svojoj teško bolesnoj supruzi Marti, a pomažu mu samo ženske medicinske sestre. Kada se novi muški mađarski negovatelj Fabiu pojavi, njegova rutina je narušena. Ali ubrzo se dvojica muškaraca zbližavaju i u Arturu počinju da rastu osećaji želje i potisnute čežnje.

Fabiu
Short film
Director: Stefan Langthaler
Austria, 2020
Duration: 30

80-year-old retiree Arthur lives in a modest home in Vienna. For quite some time he has lovingly been caring for his seriously ill wife Martha, with only female nurses assisting him. When the new male Hungarian care worker Fabiu enters the picture, his routine is broken. But soon the two men become closer and inside Arthur feelings of desire and suppressed longing start to rise.

Euigon

ByonwithComments Off on Euigon

Juigon
Kratki film
Režiser: Džeremaja Estela Magonsija
Koreja, 2019.
Trajanje: 23 minuta

Svakog dana Juigon sledi jednostavnu rutinu: budi se pre nego što mu zazvoni alarm; sluša englesku radio emisiju dok se sprema za posao; ide na posao; ruča sam; ide u teretanu posle posla; večera; vraća se kući. Istu stvar radi i sutradan. Iako je diplomirao fotografiju, radio kao obezbeđenje u velikoj zgradi. Jednog dana dolazi mu u posetu njegov polubrat, kog je poslednji put video pre 10 godina. Odjednom njegov život počinje da se menja.

Euigon
Short film
Director: Jeremiah Estela Magoncia
Korea, 2019
Duration: 23

Every day, Euigon follows a simple routine: he wakes up before his alarm rings; listens to an English radio show while preparing for work; goes to work; eats lunch alone; goes to the gym after work; eats dinner; goes back home. He does the same thing the next day. Despite having a degree in photography, he works as a security guard in a big building. One day, his stepbrother, whom he has last seen 10 years ago, comes to visit. Suddenly his life starts to change.

A Walk Home

ByonwithComments Off on A Walk Home

Povratak kući
Kratki film
Režiser: Cujoši Šođi
Trajanje: 10 minuta

Radnja je smeštena u 1944. godinu, za vreme rata u Fukuoki, Japan. Japanska carska vojska je saterana u ćošak. I odlučili su da pošalju učenike na ratište. Na putu ka kući sa provere, Kanđi, koji skriva svoju homosekusalnost, je na mukama da li treba da saopšti svoja osećanja svom prijatelju Sakunosukeu, koji sutra odlazi u prve borbene redove.

A Walk Home
Short film
Director: Tsuyoshi Shoji
Japan, 2019
Duration: 10

The scene is set for the year 1944, wartime Fukuoka, Japan. The Japanese Imperial Army are cornered. And they decided to send students to the battlefield. On his way home from a draft check, Kanji, who is hiding his gayness, agonizes over whether he should declare his feelings for his friend Sakunosuke, who is leaving for the front lines tomorrow.

1-1

ByonwithComments Off on 1-1

Jedan na jedan
Kratki film
Režiser: Naures Sager
Švedska, 2020.
Trajanje: 7 minuta

Ajmanov seks dejt sa Džonasom prekidaju njegovi prijatelji Amira i Samir, što dobija pozitivan preokret.

1-1
Short film
Director: Naures Sager
Sweden, 2020
Duration: 7

Ayman’s sex date with Jonas gets crashed by his friends Amirah and Samir which takes a positive turn.

Together

ByonwithComments Off on Together

Zajedno

Kratki film

Režija: David Benedek

Slovačka, 2018.

Trajanje: 20 min.

Priča tri momka iz Bratislave. Michal, Simon i Robo žive sa svakodnevnim problemima, ljubavnim i porodičnim sukobima. Posle nekoliko neprijatnih događaja, shvatiće da zajedno počinju da postaju porodica.

Together

Short film

Director: David Benedek

Slovakia, 2018

Duration: 20 min

The story of three boys living in Bratislava. Michal, Simon and Robo are living their everyday troubles, love and family affairs. Only after unpleasant events, they will realize they are starting to form family together.

David Benedek

David Benedek (1994) graduated from Vocational high school of printing, studying digital media. He became interested in film editing and directing. In 2015 he got accepted to study Film and Television Directing at the Academy of Performing Ards, where he is currently in master’s degree. His short movies are dedicated to difficulties of young people and LGBT community.

 

 

The One You Never Forget

ByonwithComments Off on The One You Never Forget

Onaj koji se ne zaboravlja

Kratki film

Režija: Morgan Jon Fox

SAD, 2019.

Trajanje: 8 min.

Carey, četrnaestogodišnji dečak se nervozno priprema za prvu igranku dok njegovi roditelji razmišljaju o svojoj. Dok Carieva majka daje zadatak svom mužu da slika Careya i njegov dejt, nastaje trenutak tenzije kada Carey postaje nedostižan i pokušava da izbegne očev objektiv.

The One You Never Forget

Short film

Director: Morgan Jon Fox

USA, 2019

Duration: 8 min

Carey, a 14 year old boy nervously prepares for his first dance as his parents reminisce about their own. When Carey’s mother tasks Carey’s father with getting the perfect picture of Carey and his date, a moment of tension arrises as Carey becomes elusive and tries to thwart his father’s objective.

Morgan Jon Fox

Named one of the “25 New Faces of Independent Film” by Filmmaker Magazine, Morgan Jon Fox is a Southern writer/director/producer from Memphis, TN. His feature documentary This Is What Love In Action Looks like gained praise and national attention for capturing the true story of a Memphis teen who was forced into a religious based “straight camp” intended to change his sexuality, winning the Derek Oyston CHE Film Award at the London LGBT Film Festival. His latest project, FERAL is an 8 Episode show he created for the new streaming platform DEKKOO about a close knit group of 20-something artists living in Memphis, TN. Described as “‘Weekend’ meets ‘Girls’(Huffington Post), Feral was praised as “an authentic drama”(out.com), “atmospheric and romantic.

 

Sombrero

ByonwithComments Off on Sombrero

Sombrero

Kratki film

Režija: Jeremiah Estela Magoncia

Filipini, 2017.

Trajanje: 16 min.

Dva stranca se slučajno upoznaju na Filipinima. Dok putuju među njima počinje da se stvara posebna veza dok razmenjuju svoje priče. Ali taj odnos se prekida jer jedan mora da se vrati u Koreju dok drugi nastavlja da putuje sam.

Sombrero

Short film

Director: Jeremiah Estela Magoncia

Philippines, 2017

Duration: 16 min

Two perfect strangers , meet by chance in the Philippines. While travelling, they begin to form a special connection as they share their own stories but the bond is cut short as one has to fly back to Korea while one remains to travel alone.

Jeremiah Estela Magoncia

A Filipino filmmaker, Magoncia studied filmmaking at Korea National University of Arts under the Art Major Asian Scholarship from 2015 to 2019. Before that he also finished his Master’s degree in Communication at Seoul National University.

 

 

 

Parking

ByonwithComments Off on Parking

Parking

Kratki film

Režija: Ahmad Seyfipour

Iran, 2018.

Trajanje: 9 min.

Čovek dok krade, hvata dva muškarca koji u garaži imaju seks na zadnjem sedištu auta. Lopov ih tera da mu daju sav novac koji imaju. Oni su takođe uplašeni da ne budu osramoćeni pred komšijama. Znaju da kada bi pozvali policiju on bi bio osuđen na samo tri meseca zbog krađe ali njih će osuditi na smrt zato što su gej. Oni su primorani da tolerišu verbalna i fizička poniženja i da daju lopovu sve što on poželi.

Parking

Short film

Director: Ahmad Seyfipour

Iran, 2018

Duration: 9 min

A man while stealing , encounters two men have been sexing on the back seat of a car in the parking.The thief forcing them to give him all the money they have.The boys are also scared of being disgraced in front of neighbors , and they know if they call the police,he will only be sentenced to three months in jail for theft ,but they will be sentenced to death by gallows for being gay,they are forced to tolerate all the verbal and physical humiliations by the thief and give him whatever he wants.

Ahmad Seyfipour

Ahmad Seyfipour was born in 1987 in Iran. Beginning of the artistic activity since 2008 with theater photography and continuing the photography of films and television series. An activity that can be referred to as an educational course. Throughout the film photography, the discovery of the editing world and commencement of the production of documentaries about the behind the scenes of various films. An activity that occurs in the form of a single-person filmmaking. In the meantime, writing short and feature film script, making a documentary film, editing short films and documentaries, shooting short films and documentaries and sound recording of documentary films were from other activities that provided my income.

 

My Loneliness Is Killing Me

ByonwithComments Off on My Loneliness Is Killing Me

Samoća me ubija

Kratki film

Režija: Tim Courtney

Velika Britanija, 2018

Trajanje: 17 min

Pobednik: BAFTA nagrade u Škotskoj, Najbolji kratki film

Snimljen u noćnom svetu škotskih klubova i spavaćih soba, ova ekspresivna drama spaja dva veoma drugačija queer momka koji žele ono što ovaj drugi ima: ženstveni i osećajni Elliott, koji traži pravu vezu ali ne može da pobegne od veza na jednu noć, i muževni Jake, zarobljen u braku, traži izlaz.

My Loneliness Is Killing Me

Short film

Director: Tim Courtney

UK, 2018

Duration: 17 min

Winner: BAFTA Scotland Award, Best Short Film

Moodily shot in the nighttime world of Scottish clubs and bedrooms, this expressive drama brings together two very different queer folks who want what the other seems to have: femme and sensitive Elliott, stuck in hookup culture but seeking a real connection, and brutish Jake, stuck in a marriage and seeking escape.

Tim Courtney

Tim is a Glasgow based filmmaker, with an Art School background. He co-founded the BAFTA winning production company Factotum Films and has exhibited short films, music videos and art installations across the globe including London’s The Barbican, Glasgow Short Film Festival and Aesthetica Film Festival. His work has also featured in Playboy, Drowned in Sound and ESPN. In 2014 he earned a BAFTA New Talent Award Nomination for his short film Sunsets & Silhouettes.

 

 

The Serenade

ByonwithComments Off on The Serenade

Serenada

Kratki film

Režija: Adelina Anthony

SAD, 2019.

Trajanje: 12 min.

Kada njihov sin zahteva ljubavnu pesmu za drugog dečaka, dva roditelja se bore sa svojim strahovima i voljenom meksičkom tradicijom.

La Serenata

Short film

Director: Adelina Anthony

USA, 2019

Duration: 12 min

When their son requests a love song for another boy, two parents struggle with their fears and their beloved Mexican musical tradition.

Adelina Anthony

Originally from Texas, Adelina Anthony is a critically acclaimed and award-winning Two Spirit Xicana Lesbian actor-writer-director-producer. In 2012, along with Marisa Becerra, she co-founded AdeRisa Productions. Adelina’s first short film as a writer-director, Forgiving Heart, world-premiered at OUTFEST Fusion in 2013. Her first feature film, Bruising for Besos (2016) world-premiered with Frameline.  She has twice won a Latino Public Broadcasting Public Media Film Grant for Amigas with Benefits (2017) and Ode to Pablo (2018). As a screenwriter, she also penned the award-winning works: You’re Dead to Me (2013), Get the Life (2016) and the upcoming The Daily War (2020).  More: www.adelinaanthony.com

 

In a Moment

ByonwithComments Off on In a Moment

U trenutku

Kratki film

Režija: Sharlin Lucia

Nemačka, 2018.

Trajanje: 17 min.

Max nije siguran u svoju seksualnu orijentaciju sve dok u školi ne upoznaje Leona. Kada Max bude pevao pesmu na školskom koncertu nešto prelepo će se desiti.

In a Moment

Short film

Director: Sharlin Lucia

Germany, 2018

Duration: 17 min

Max isn’t sure about his sexual orientation until he meets Leon at his new school. When Max is singing a song at a school concert something beautiful happens.

Sharlin Lucia

Sharlin Lucia is a Director & Producer from Hagen, Germany. She is of German and Italian/Sicilian descent and part of the LGBTQ+ community. Education: 2016 – 2020: Ruhrakademie Schwerte – “Film/Directing” Awards & Selections with “In a Moment”: 2019 “WINNER” – Best LGBT Movie – July – Under the Stars International Film Festival – Puglia, Italy, 2019 “WINNER” – Best Student Short – April – Changing Face International Film Festival – New South Wales, Australia, 2019 “WINNER” – Best Trailer of the Month – January – TMFF – The Monthly Film Festival – Glasgow, United Kingdom, 2019 “FINALIST” – SPITZiale Filmfestival Espelkamp – Espelkamp, Germany, 2019 “FINALIST” – Benton Park Film Festival – Missouri, USA, 2019 “FINALIST” – ShanghaiPRIDE Film Festival – Shanghai, China, 2019 “SEMI-FINALIST” – Lovers Film Festival Torino LGBTQI Visions – Turin, Italy, 2019 “SEMI-FINALIST” – Social World Film Festival – Naples, Italy, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – up-and-coming International Film Festival – Hannover, Germany, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Hammer Kurzfilmnächte – Hamm, Germany, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – International Queer Film Festival Merlinka – Belgrade, Serbia, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – ImageOut Rochester LGBT Film Festival – Rochester, New York, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – QCinema Fort Worth – Fort Worth, Texas, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Queen City Film Festival (QCFF) – Maryland, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Lulea Film Festival – Norrbotten, Sweden, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Reel Q: Pittsburgh LGBTQ+ Film Festival – Pennsylvania, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Linz International Short Film Festival – Linz, Austria, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Filmfestival Münster – Münster, Germany, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – PRIDE PICTURES Queer Film Festival Karlsruhe – Karlsruhe, Germany, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – North Carolina Gay & Lesbian Film Festival – North Carolina, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – OUT HERE NOW: Kansas City LGBT Film Festival – Missouri, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Out Film CT – Connecticut, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – OutWest Film Fest – Nevada, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Dumbo Film Festival – New York, USA, 2019 “OFFICIAL SELECTION” – Rome Independent Prisma Awards – Rome, Italy. Filmography: 2018 “In einem Moment” / “In a Moment”, 17 min. / shortfilm (director/writer/producer), 2017 “Das bin ich” / “This is me”, 3 min. / shortfilm (director/writer/producer)

Hello Mexico

ByonwithComments Off on Hello Mexico

Zdravo Meksiko

Kratki film

Režija: RIchard E. Haywood

SAD, 2019.

Trajanje: 3 min.

Dva mlada ljubavnika moraju da se rastanu jer jedan on njih biva deportovan.

Hello Mexico

Short film

Director: RIchard E. Haywood

USA, 2019

Duration: 3 min

Two young lovers must say good bye as one is getting deported.

Richard E. Haywood

I grew up loving going to the movies. I liked the escape and learning about other places. My favorite genre is drama. I feel the power of films can change people and open minds.

 

 

Ionuț and Călin

ByonwithComments Off on Ionuț and Călin

Ionuț and Călin

Kratki film

Režija: Sorin Poamă

Rumunija, 2018.

Trajanje: 18 min.

Osećanja se brzo menjaju. Ljubav postaje gubitak, da bi ponovo postala ljubav. Ionut i Calin su nedavno raskinuli. Kada se slučajno ponov sretnu, njihova se osećanja ponovo rađaju, zajedno sa napetošću koja ih je i razdvojila. Dva muškarca koja dolaze iz različitih svetova, odnos koji ih izvodi van njihovih granica.

Ionuț si Călin

Short film

Director: Sorin Poamă

Romania, 2018

Duration: 18 min

Feelings change quickly. Love becomes loss only to become love again. Ionuț and Călin have recently broken up. When they accidentally meet again, their feelings resurface, along with the tensions that drove them apart. Two men coming from different worlds, a relationship that takes them beyond their own limits.

Sorin Poamă

In 2007 Sorin graduated from the National University of Theatre and Cinematography in Bucharest, where he studied Acting. In 2010 he co-wrote with Vera Ion an autobiographical theatre play: “Ich Clown” the story of a young Romanian actor immigrating to Germany to work as a street artist. In 2010, alongside writer Vera Ion, he founded and started teaching in the “Write Yourself” workshop in Bucharest where participants write scripts documenting their personal stories. Here, Sorin started to direct short films, following stories developed in the workshop. In 2015, “A girl I went to school with” won the Villa Kult Residency Award at the Next IFF in Bucharest. In August 2016 Sorin is selected for the Sarajevo Talent Campus. In 2018 “Ionuț and Călin” is selected in the National Competition at the Transilvania IFF in Cluj and Next IFF in Bucharest where it receives the Award for Best Romanian Short Film. In 2019 Ionut and Calin was selected to be screened at the Cannes Court Metrage and received an Official Selection from the PÖFF Shorts Black Nights Film Festival in Tallinn and the Pride Pictures Film Festival in Karlsruhe. It was also selected in competition at the Este Film Festival 2019 in Sibiu and the Gay Film Nights Film Festival in Cluj.

Eden

ByonwithComments Off on Eden

Eden

Kratki film

Režija: Jędrzej Gorski

Poljska, 2018.

Trajanje: 5 min.

Priča o mladom katoliku koji se bori sa svojom homoseksualnošću. On je zaljubljen u drugog muškarca ali takođe ne želi da napusti svoju veru. On jednog kišnog dana na selu mora da izabere između ljubavi i vere.

Eden

Short film

Director: Jędrzej Gorski

Poland, 2018

Duration: 5 min

A story of a young Catholic man who is struggling with his homosexuality. He is in love with another man but also does not want to abandon his religion. He has to choose between love and religion on one rainy day in the countryside.

Jędrzej Gorski

Jędrzej Gorski was born in 1998 in Warsaw, Poland. He is a student of Warsaw Film School. During his education, his short films were awarded on national and international film festivals. He is a second director of short film ,,Control” 5mln views on YouTube. Jędrzej worked with many Polish bands and created for them music videos.

 

 

Delivery Boy

ByonwithComments Off on Delivery Boy

Dostavljač

Kratki film

Režija: Hugo Kenzo

Hong Kong, 2019.

Trajanje: 15 min.

Lokalni dostavljač Chunho nakon što mu je dostavio knedle, zaljubljuje se u Erica, advokata iz Amerike koji živi u Hong Kongu. Njihova ljubav za hranom i muzikom iz 70-ih ih zbližava, ali razlika u staležu će im konačno stati na put.

Delivery Boy

Short film

Director: Hugo Kenzo

Hong Kong, 2019

Duration: 15 min

Local delivery boy Chunho falls in love after delivering dumplings to Eric, an American lawyer living in Hong Kong. Their love for food and cheesy 70s music bring them together, but the class difference between the two of them eventually gets in the way.

Hugo Kenzo

Born in Brazil from Japanese parents, Hugo Kenzo is a writer, director and producer currently living in Hong Kong. Before making his way to this side of the globe, he lived in New York for 6 years, where he attended the prestigious Columbia University and pursued his Masters Degree in film. During that time, he strengthened his skills as a writer/director. His short film debut No Clothes premiered at Toronto’s Inside Out and screened in several other festivals around the world, including Germany, Ireland, Canada, India, the US and Brazil. After graduating with honors in 2014, Hugo landed a job at HBO, under the guidance of Emmy-award winner Amy Schatz. He went on to work closely with Oscar-nominee director Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a Dream), during the post-production of his biblical blockbuster Noah. But it was in 2016 that his life took an amazing turn. He started working for Oscar-winning director, humanitarian and personal idol Jonathan Demme (Silence of the Lambs, Rachel Getting Married) and remained by his side until his passing on April 2017. As a director’s assistant, he learned about the art of filmmaking from a true genius. He’s currently writing for 2 interactive apps – Cliffhanger and Episode, while his original pilot Positive is being optioned by one of the largest production companies in Latin America. A cat lover and an amateur carpenter, his main goal is to make a difference by making films.

Darío

ByonwithComments Off on Darío

Darío

Kratki film

Režija: Manuel Kinzer, Jorge A. Trujillo Gil

Nemačka, 2018.

Trajanje: 15 min.

Dario, sedamnaestogodišnji dečko iz Barankilje (Kolumbija) ima strast prema plesu. On to pokušava da sakrije od svoje majke koja se plaši da on neće izrasti u “pravog muškarca”. Ona ga primorava da provodi dane radeći u prodavnici svoj ujaka. Da li će uspeti da igra na karnevalu?

Darío

Short film

Directors: Manuel Kinzer, Jorge A. Trujillo Gil

Germany, 2018

Duration: 15 min

Darío, a 17-year-old boy from Barranquilla, Colombia has a passion for dance. He tries to keep it a secret from his mother, who is afraid that he won´t grow up to be a „real man“. Instead, she forces him to spend the day working in his uncle´s shop. Will he be able to dance in the Carnival parade?

Manuel Kinzer, Jorge A. Trujillo Gil

Manuel Kinzer (1977) studied Visual Communication at the art college in Kassel and cinematography at the German Film- and Television Academy in Berlin. In 2007 he founded the production company FILMGESTALTEN in Berlin and since then has produced various short films. Darío is his first work as a director.

Jorge A. Trujillo (1987) was born in Colombia and raised in Spain. He studied Audiovisual Communication (UPSA-University of Salamanca), cinema (Ramon Llull-Blanquerna University in Barcelona) and postgraduate in politics (UB-University of Barcelona). He participated in different social and journalistic projects in Spain and Colombia.

Chandelier

ByonwithComments Off on Chandelier

Luster

Kratki film

Režija: Antonis Glaros

Grčka, 2018.

Trajanje: 10 min.

Menis Nolakis, vojni oficir, je zarobljen u tamnoj kutiji. Shvatiće da je on zapravo u kovčegu, na dan svoje sahrane. On će neizbežno doći licem u lice sa svim bitnim ljudima u svom životu za poslednji susret… ali komplikacije su tik iza ugla… Hada.

Chandelier

Short film

Director: Antonis Glaros

Greece, 2018

Duration: 10 min

Menis Nolakis, an army officer, is trapped in a dark box. Soon he will realize that it is his coffin, on his funeral day. He will inevitably come face to face with all the important people of his life for the final encounter… and the twists and turns are just around the corner … of Hades.

Antonis Glaros

Born in Toronto – Canada. Lives and works in Athens. Currently following the MA postgraduate program “Video Production , Audio means and Animation Graphics” of the University of West Attica; “Chandelier” is his final MA thesis.

 

 

 

Because you’re mine

ByonwithComments Off on Because you’re mine

Zato što si moj

Kratki film

Režija: Jean-Baptiste HUONG

Francuska, 2018.

Trajanje: 12 min.

Pogođen oproštajnim pismom svog dečka, Samuel u prirodi pokušava da promeni svoje ideje. Šuma će mu doneti čudnu i senzualnu utehu.

À l’orée

Short film

Director: Jean-Baptiste HUONG

France, 2018

Duration: 12 min

Torn by the farewell letter of his boyfriend, Samuel tries to change his ideas in nature. The forest will bring him a strange and sensual consolation…

Jean-Baptiste Huong

Born in Saigon (Vietnam), Jean-Baptiste Huong is a director, editor and image designer based in Paris. His work has always been heavily influenced by Cinematography – a subject he studied for several years at the Pantheon-Sorbonne University. Because of his background, Jean-Baptiste Huong is very precise when it comes to staging his photographs: he likes to set a scene, usually in natural decors, with his models being true characters and their poses showing movements. His frames all tell a Story. And even if he likes to feature partially or fully naked men, he does so with a Sense of Poetry and Sensibility. Jean-Baptiste Huong’s work has been followed massively for years on social media. His pictures have been used for books covers and exhibited throughout Europe. « Secret Places » was his first portfolio art book published by Bruno Gmuender and released in 2016.

 

Crocodile

ByonwithComments Off on Crocodile

Krokodil

Kratki film

Režija: Jorge Yudice

Španija, 2019.

Trajanje: 5 min.

Kao i svakog popodneva, Alicia priprema šolju čaja i gleda svoj omiljeni youtube kanal: VictorGaming. Kanal sa video igrama. Victor, jutjuber, uživo odgovara na pitanja fanova. Alicia ima veoma bitnu stvar koju želi da mu kaže.

Cocodrilo

Short film

Director: Jorge Yudice

Spain, 2019

Duration: 5 min

Like every afternoon, Alicia prepares a cup of tea and watch her favorite youtube channel: VictorGaming. A role action video games channel. Victor, the youtuber, is streaming now answering questions from his fans. Alicia has a very important thing to say to him.

Jorge Yudice

Graduated at ESCAC. He combines his job as advertising editor with the direction of short films. Highlights his short films “Simetría”, “Llums” and especially “Bus Story” that has been selected in over one hundred festivals, winning national and international awards. Currently he is on his first featured film.

 

Silence is Deadly

ByonwithComments Off on Silence is Deadly

Tišina je smrtonosna

Kratki film

Režija: Brice Veneziano

Francuska, 2018.

Trajanje: 1 min.

U Rusijj, protesti za prava LGBT+ osoba bivaju nasilno ugušeni. U Čečeniji, federalnoj oblasti Rusije, homoseksualci su maltretirani i ubijani. Kada te borba može koštati života, samo svet drugih te može spasiti.

Silence is Deadly

Short film

Director: Brice Veneziano

France, 2018

Duration: 1 min

In Russia, protests for the rights of LGBT+ people are often violently repressed. In Chechnya, Federal Subject of Russia, homosexuals continue to be hunted down, tortured or killed. When fighting can cost you life, only the word of the others can save you.

Brice Veneziano

Brice Veneziano is a young French director who lives in Paris. He studied scriptwriting at university and he worked as an editor during 2 years, but he wants to make movies since many years and he make his first short movie when he was fifteen years old. Since, he was the director, scriptwriter and editor of 7 shorts movies and now he hopes to make his first feature film coming soon.

Distress

ByonwithComments Off on Distress

Nevolja

Kratki film

Režija: Javier Rodriguez Espinosa

Španija, 2019.

Trajanje: 17 min.

Andres, zvani Mumija ima 15 godina i nestao je. Policija vrši istragu u školi koju pohađa.  Učenici umanjuju šale čijih su bili objekti, a profesori tvrde da ne znaju ništa o tome.

El Desconcierto

Short film

Director: Javier Rodriguez Espinosa

Spain, 2019

Duration: 17 min

Andrés, the Mummy, is 15 years old and has disappeared. The police investigate in the institute where he studied. The students silence the jokes of which they were constantly object, the teachers say they do not know anything.

Javier Rodriguez Espinosa

Javier Rodríguez Espinosa es graduado por la Escac en la especialidad de Dirección. Completó su formación becado en la EICTV de San Antonio de los Baños. Sus cortos cuentan con 20 premios y más de 100 selecciones en festivales como Sitges, Festival de Málaga, Medina del Campo, Versión Española, L’Alternativa, Mecal, etc. Con experiencia como realizador de publicidad, videoclips y televisión, también trabaja en la realización de festivales (Starlite) y giras de grupos de música (Amaral, Izal, Vetusta Morla). Además ha trabajado como script en largometrajes (El Intercambio) y series de televisión (Snatch, La que se avecina, El Pueblo).

 

It was better with Franco

ByonwithComments Off on It was better with Franco

Bolje je bilo sa Frankom

Kratki film

Režija: Adan Pichardo

Španija, 2018.

Trajanje: 5 min.

Carmelo misli da je bolje bilo sa Francom. On se (protiv svoje želje) seli u kuću svoje ćerke i zeta. Carmelo će se stalno osvrtati na svoju frustrirajuću situaciju, stvarajući ludu i neodrživu situaciju.

Con Paquito Era Mejor

Short film

Director: Adan Pichardo

Spain, 2018

Duration: 5 min

Carmelo thinks that with Franco it was better. He moves (against his will) to the house of his daughter and son-in-law. Carmelo will continually reflect his frustrated situation, provoking a crazy and unsustainable situation.

Adan Pichardo

I was born in Huelva, Spain in 1992. At 15 years old i made my first short film and went to my first film festival. As of today I have directed more than 20 motion pictures, 1 music video, various mock advertisements, and a web series. I am the president of a film association called Premade and I have worked in public and private television companies throughout Spain. At the University of Rey Juan Carlos Madrid I majored in audiovisual communication. I also obtained my masters degree from the Transforming Arts Institute of Madrid focusing on film directing. “Ago: Big Bang” (2016), “Los Odiosos 4” (2016), “Ojos que no ven” (2017), “Kairós” (2017), “Con Paquito era mejor” (2018).

 

I bleed

ByonwithComments Off on I bleed

Krvarim

Kratki animirani film

Režija: Tiago Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR

Brazil, 2019.

Trajanje: 7 min.

Ispirisano istinitom pričom, “Krvarim” je intimna ispovest osobe koja živi sa HIV-om. Vrtlog emocija. Prvi osećaji. Animacija pokušava da demistifikuje probleme koji, do današnjeg dana, istraju u percepciji društva o ovom virusu.

Sangro

Short animated film

Directors: Tiago Minamisawa, Bruno H Castro, Guto BR

Brazil, 2019

Duration: 7 min

Inspired by a true story, “I Bleed” is the intimate confession of a person living with HIV. Whirlwind of emotions. The first sensations. An animation film tries to demystify issues that, to this day, persist in society’s imagination about the virus.

Tiago Minamisawa

Produced and scripted the short film “Guida”, by Rosana Urbes, winner of the Jean-Luc Xiberras prize at “Annecy International Animated Film Festival” and of 5 prizes at “Anima Mundi International Animation Festival”. Also produced the short film “A Common Place”, winner of the grand jury prize at “Uruguay International Animation Festival”.

Bruno H Castro

Scripted and produced the short animated film “Guida”, by Rosana Urbes, winner of over 80 prizes in festivals around the world. Also scripted the documentary “O único com o nome EU” (The Only One Whose Name Is I) and the fiction feature-length film “Depois que você foi” (After You Went Away).

Guto BR (Co-direction)

In 2013 made his first short animated film, “Fuga Animada” (Animated Escape), still as a student and, since then, has been working as a storyboarder and art director for various TV series and feature-lenght films, including “Viajantes do Bosque Encantado” (Voyagers of the Enchanted Forest), the new film by Alê Abreu, the Oscar-nominated director of “O Menino e o Mundo” (Boy and the World).

Tenants

ByonwithComments Off on Tenants

Stanari

Kratki film

Režija: Alexandra Gascon

Španija, 2018.

Trajanje: 6 min.

Posebni stanari se useljavaju u zgradu Marije Terese.

Inquilinos

Short film

Director: Alexandra Gascon

Spain, 2018

Duration: 6 min

Some very special tenants are moving to Maria Teresa’s building.

Alexandra Gascon

Graduada en Óptica y Optometría por la Universidad de Valencia, cursó sus estudios de Diplomatura en Dirección Cinematográfica en la escuela de cine de la misma ciudad, graduándose posteriormente en el Máster de Dirección del Centro Universitario de Artes TAI de Madrid. Además de participar en la realización de más de una veintena de cortometrajes, ha escrito y dirigido “Invertido” (2015), que se ha paseado por festivales tanto a nivel nacional como internacional, “Planeta 7” (2016), “Inquilinos” (2018) y la obra de microteatro “El reencuentro”. Su guión “La Última Noche” fue seleccionado para el Accesit entre guionistas y productores dentro de la 19ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. Ha formado parte, entre otros, del equipo de dirección del largometraje “All I see is you” de Mark Forster protagonizado por Blake Lively, Jason Clarke y Danny Huston; en el mismo equipo, también ha sido partícipe de la 2ª temporada de la serie “Yo quisiera” del canal de televisión Divinity. Además ha estado en el comité de selección y organización del Festival Iberoamericano de Cortometrajes FIBABC. Estuvo en producción en la película “En las estrellas”, dirigida por Zoe Berriatúa y producida por Alex de la Iglesia, Kiko Martínez y Carolina Bang y actualmente trabaja como coordinadora de producción y asistente de productor y productor ejecutivo en Nadie Es Perfecto, productora que tiene a sus espaldas películas como “Perfectos Desconocidos”, que ha conseguido colarse en la lista de películas españolas más taquilleras de la historia del cine, “El Bar” o “Pieles”, que ha terminado de rodar “La influencia”, película dirigida por Denis Rovira y protagonizada por Emma Suarez, Manuela Vellés, Maggie Civantos y Alain Hernández y distribuida por Sony Pictures y que se encuentra en post-producción de “La Pequeña Suiza”.

The Graffiti

ByonwithComments Off on The Graffiti

Grafiti

Kratki film

Režija: Aurelien Laplace

Francuska, 2019.

Trajanje: 9 min.

Grad je ukočen: ovog jutra neko je nacrtao grafiti na zidu istorijskog spomenika. Ljudi na koje ovo utiče su gradonačelnik i dr Robin koji će morati da objasne situaciju.

The Graffiti

Short film

Director: Aurelien Laplace

France, 2019

Duration: 9 min

Stupor in the city: this morning, someone sprayed a graffiti on the wall of a historical monument! The main people concerned, the Mayor and Dr. Robin, will have to explain…

Aurelien Laplace

Since 2001, he wrote and directed six short films and two clips for Hku and Seldom Colin. With each new film, he explores the theme of the unsettling of daily life or how characters entangled in a routine see suddenly their life switch and their upended bearings among other. This led him to develop comedies to offbeat tone. Aurélien is also currently working on a new comedy feature film.

 

 

For Life

ByonwithComments Off on For Life

Za ceo život

Kratki film

Režija: Leon Livshitz

Izrael, 2018.

Trajanje: 9 min.

Dok je sa svojim verenikom u potrazi za vereničkim prstenom, Yasmin nailazi na svog mitološkog bivšeg dečka.

For Life

Short film

Director: Leon Livshitz

Israel, 2018

Duration: 9 min

Looking for an engagement ring alongside her fiancé, Yasmin encounters her mythological ex-boyfriend.

Leon Livshitz

Writer, Director whose films won numerous international awards. Shot and directed films in Israel, Italy, Russia and Serbia. Regularly collaborates with international talent. Born in Soviet Union, traveled the world and currently resides in Israel. Graduated the Technion as a Software Engineer thus acquiring a “serious” day job, which helped finance MFA in film direction from Tel Aviv University.

 

Guillermo up on the roof

ByonwithComments Off on Guillermo up on the roof

Guillermo na krovu

Kratki film

Režija: Miguel Laguente

Španija, 2018.

Trajanje: 16 min.

Dok Guillermo pokušava da spasi svoj ljubavni život praveći film na tu temu, on će otkiriti još jednu realnost kroz Sakira, migranta iz Sirije zbog kojeg će pomisliti da su svi njegovi problem površni.

Guillermo up on the roof

Short film

Director: Miguel Laguente

Spain, 2018

Duration: 16 min

While Guillermo tries to fix his romantic life making a film with it, he will discover another reality through Samir, a Syrian refugee who will make him think that all his issues are superficial.

Miguel Laguente

With Guillermo on the roof, a shortfilm set in the world of cinema with a self-parodic portrait of creators, I have had the opportunity to, through a fresh short film with a Romcom hint, deal with important and current issues such as superficial drift of relationships in the urban world of social networks, and mostly, the situation of refugees arriving in Europe, and more specifically that of LGBT people, doubly discriminated because of their sexual orientation and their status as foreigners.

 

 

Infinite while it lasts

ByonwithComments Off on Infinite while it lasts

Večno je sve dok traje

Kratki film

Režija: Akira Kamiki

Brazil, 2019.

Trajanje: 19 min.

Nakon što su se zaljubile jedna u drugu na žurci, Danny i Seiji samo žele da budu zajedno. Međutim, njihove razlike mogu da se dokažu kao jače od njihovih osećanja. Prvi film o aseksualnosti.

Infinite while it lasts

Short film

Director: Akira Kamiki

Brazil, 2019

Duration: 19 min

After falling in love at a party, Danny and Seiji just want to be together. However, their differences might prove stronger than their feelings. The first fiction film about asexuality.

Akira Kamiki

Akira Kamiki is a Brazilian director born and raised in Sao Paulo. In 2013 graduated with a Bachelor’s Degree in Photography, with a focus on filmmaking. Graduated in Film Directing in 2017 and is currently studying a Screenwriting MA at Goldsmith, University of London. An activist of the Brazilian LGBT+ community, Akira has so far written and directed five shorts, including three Queer films. The debut film, “Afterglow”, was accepted into more than 40 film festivals, including the 36th Vancouver International, and has won five awards. “Top 10 Places to Visit in Sao Paulo” screened at the ‘42 Frameline Film Festival’, the oldest and largest LGBTQ film exhibition event in the world, and was also part of the ‘28th Inside Out Toronto’.

Sunset Park, warehouse

ByonwithComments Off on Sunset Park, warehouse

Sunset Park, skladište

Kratki film

Režija: Dazhi Huang

SAD, 2019.

Trajanje: 9 min.

Miguel, student, na aplikaciji Grindr nailazi na bivšeg dečka Borisa, ruskog vozača kamiona, u industrijskoj oblasti u Sunnset Parku u Bruklinu. Posle oklevanja, oni ponovo stupaju u kontakt.

Sunset Park, warehouse

Short film

Director: Dazhi Huang

USA, 2019

Duration: 9 min

Miguel, a community college student, encounters his ex-lover Boris, a Russian warehouse truck driver, at an industrial area in Sunset Park, Brooklyn through Grindr. After hesitations, they reconnect.

Dazhi Huang

Dazhi Huang, currently studying at California Institute of the Arts for the Film Directing Master Degree Program. This short film directed by him depicts a short-term romance between two immigrants in NYC who are isolated from the prosperity of Capitalism. It’s a short film depicting our escapes from choices within the social media era of Capitalism when the prosperity in the virtual world does not reflect in the reality, It’s also a film about how Social Media and Urban environment help to erase the border and boundary between people from different cultural, class and educational backgrounds.

 

Dix Pix

ByonwithComments Off on Dix Pix

Dix Pix

Kratki animirani film

Režija: Steven Fraser

Velika Britanija, 2019.

Trajanje: 4 min.

Dix Pix je kratki animirani dokumentarac koji sagledava gej muško/trans/ne binarno telo i zašto ljudi često šalju svoje gole slike preko aplikacija za upoznavanje. Dokumentarac ima eksperimentalni pristup u svom vizualnom stilu i bavi se temama muževnosti, queer ljudi, samoće i tela. Svi intervjui su urađeni preko gej aplikacije za upoznavanje Grindr i prikazuje seriju precrtaniih i animiranih slika penisa. Dobio sam dosta takvih slika preko aplikacija i upitao sam te ljude zašto ih šalju. Odgovori su bili interesantni, raznovrsni i prikazani su u ovom animiranom dokumentarcu Dix Pix.

Dix Pix

Short animated film

Director: Steven Fraser

UK, 2019

Duration: 4 min

Dix Pix is a short animated documentary that looks at the gay male/trans/non-binary body and why it is common for people to send naked pictures via dating apps. The documentary takes an experimental approach in its visual style and tackles themes of masculinity, queerness, solitude and the body. All interviews were conducted over the gay dating/hookup app Grindr and feature a series of redrawn and animated dick pics. I received the dick pics on the app and asked the sender why they sent the photos. The responses were interesting and diverse and are presented in the animated documentary Dix Pix.

Steven Fraser

I am an animator, writer and theatre-maker who creates short films and performances that are designed for adults who express neurodiverse behaviours, but can be enjoyed by anyone. I make inventive use of animation, puppetry and kinetic art to present unique and distinctive art. I identify as queer and take a queer perspective within my work.

 

 

The right moment

ByonwithComments Off on The right moment

Pravi trenutak

Kratki film

Režija: Aleksandar Arsovski

Makedonija, 2017.

Trajanje: 8 min.

“Pravi trenutak” je kratka drama, o dvadesetogodišnjem momku koji studira medicine. On dolazi kući za uskršnji raspust kako bi rekao svojoj majci da je gej. Tokom uskršnjeg raspusta oseća pritisak od strane svoje majke zbog devojke koja dolazi u posetu, a sa druge strane njegov dečko ga pritiska da prizna njihovu vezu. Kire ne može da podnese toliki pritisak I čeka pravi trenutak da kaže istinu oboma I da se oslobodi tog pritiska.

The right moment

Short film

Director: Aleksandar Arsovski

Macedonia, 2017

Duration: 8 min

“The right moment“ is short drama film, about young 20 years old boy who is studying medicine, and for the Easter holiday he is coming home to his mother. During the Easter holiday he has pressure from one side from his mother about some girl who is coming on visit, and from the another side, he has pressure from his secret boyfriend about their relationship. Kire can’t filed those two pressure and he is waiting for the right moment to tell the truth to both of them and to get released.

Aleksandar Arsovski

Aleksandar Arsovski is young filmmaker who finished film directing in the Film Academy in Shtip, Macedonia. He has been worked in several films in Macedonian feature and short films, like: “God exists, her name is Petruniya”, “Snake”, “Ashes”, “Donka”, “My biggest wish”, “The Infected Area of Mara and Zharko” etc. During education, he was on “Erasmus + exchange” in Croatia where he was on practice in the biggest private TV station, Nova TV where he was working on a daytime TV series “Čista Ljubav” and a reality show. He is a big lover of films and TV series, his films have been selected in several festival threw whole Europe and his last documentary has had premiere in festival in India. He is already know in Macedonia in all film festivals because every year he is taking part of them with his films.

Ficus

ByonwithComments Off on Ficus

Fikus

Kratki film

Režija: Andrey Volkashin

Bosna i Hercegovina, 2018.

Trajanje: 17 min.

Almir je skriveni gej muškarac koji ne može da prihvati svoju seksualnost. On je zaljubljen u emotivno nestabilnog, oženjenog dečka Mirsada. Umesto da ode na žurku, Almir odlučuje da provede Novu godinu sa Milicom, prijateljicom na samrti i da joj kaže da je gej.

Ficus

Short film

Director: Andrey Volkashin

Bosnia and Herzegovina, 2018

Duration: 17 min

Almir is a gay man in the closet, who struggles with self-acceptance. He is hopelessly in love with his emotionally unstable, married boyfriend Mirsad. Instead of going to a party, Almir decides to spend New Year’s Eve with his dying friend Militsa and come out to her.

Andrey Volkashin

Born in Macedonia, Andrey Volkashin graduated film directing at NATFA in Sofia, Bulgaria, and is currently based in Stockholm, Sweden. His first film Nothing in the Air (10′) premiered at Sofia IFF 2008 and his graduation film Kinder Surprise (27′) was awarded the Audience Award at Sofia IFF 2011. His musical comedy Shhh… Sing to Me (36′) was the first short film to be theatrically distributed in Bulgaria and has created a strong cult following. The short film Koliva (24′), a Macedonian-Bulgarian co-production opened at the 46th Huesca IFF. His short script project ‘Ficus’ was selected by the program ‘Sarajevo, City of Film’ and was produced as a part of Sarajevo Film Festival 2018. Ficus was nominated for IRIS PRIZE, the largest award for LGBT+ short film in the world and have opened at the 25th ISFF in Drama. Andrey has just completed his last short film Snake (20′) and is currently developing two feature film projects, both supported with script development grants by the Macedonian Film Agency. He is also a published novelist in his native Macedonia.

Silly Puppy

ByonwithComments Off on Silly Puppy

Blesavo štene

Kratki film

Režija: Damian Brinley

Australija, 2019.

Trajanje: 4 min.

Blesavo štene ima mamurluk I pokušava da se oporavi uspomoć droge I pornića. Kada dejstvo prestane Štene stavlja masku I skejtom odlazi u srce grada. Slučajni susret mu pomaže da vidi da nije jedino štene u gradu. Kratki film, koji je režirao Austrlijanac Damian Brinley, Blesavo štene na razigran način istražuje kako je nekada potrebna sekunda susreta sa nekim ko je kao mi, da bi nas to podsetilo da nismo sami.

Silly Puppy

Short film

Director: Damian Brinley

Australia, 2019

Duration: 4 min

The Silly Puppy has a hangover and tries to distract himself with drugs and porn. When that wears off Puppy puts on his mask and skates into the heart of the city. A chance encounter enables him to see he is not the only puppy in town. A short film by Australian director Damian Brinley, Silly Puppy playfully explores how sometimes all it takes is a split-second of connection with one of our own kind to remind us we are not alone.

Damian Brinley

Damian Brinley is an artist based in Sydney Australia. Having produced Music Videos and TV Commercials in the 90s he finally decided to direct his own short film ‘Silly Puppy’ in 2018. Damian has a love of portraiture and Architecture and the outsider. His photography has been published and exhibited worldwide.

 

 

Dante vs. Mohammed Ali

ByonwithComments Off on Dante vs. Mohammed Ali

Dante protiv Mohameda Alija

Kratki film

Režija: Marc Wagenaar

Holandija, 2018.

Trajanje: 25 min.

Kada Wolf odbije da se u nedeljnom meču boksa bori protiv najboljeg druga Alexandera, celo selo se okreće protiv njega. On pokušava da ubedi Alexandera da zajedno odu iz sela, ali njegova previše romantična poruka nailazi na zid.

Dante vs. Mohammed Ali

Short film

Director: Marc Wagenaar

Netherlands, 2018

Duration: 25 min

When Wolf refuses to fight his best friend Alexander during a weekly boxing match, the whole village turns against him. He tries to convince Alexander to join him leaving the village, but his overly romantic message runs into a wall.

Marc Wagenaar

Marc received in his hometown Nijmegen his Bachelor in Communications, where he wrote his papers for record label PIAS and the film distributor Cinéart. To develop his passion for film he moved to Berlin on invitation of the award winning documentary maker Viola Stephan. In Berlin he completed internships for Tonmeister Adrian Baumeister at ‘The Post Republic’ and ‘Berlinale Panorama’, and had many different roles on film sets before he founded his own film production company ‘Holy Birds’. Under this name he wrote, directed and produced his first short film HOLY BIRD starring Rolf Kanies (“Der Untergang”). After 4 long, cold days and nights in the woods, the shooting of the film was complete. While HOLY BIRD was still in post production, he’d already completed his 16mm second short film THE EGGMAN starring Lars Rudolph (“Werckmeister Harmonies”, “Lola Rennt”) and Anna Böttcher (“About: Kate”). His films were recognized by film festivals and by the Filmacademy of Amsterdam where he was selected to study directing. With a very own style, highly regarded directors such as Charlie Chaplin, Andrej Tarkovsky, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, David Lynch, Bela Tarr, Ingmar Bergman & Alejandro Jodorowsky can clearly be seen as influences on his work. Currently he has just completed his graduation film ‘Dante vs. Mohammed Ali’ at the Netherlands Filmacademy.

Fear

ByonwithComments Off on Fear

Strah

Kratki film

Režija: Raissa Sokurowa

Nemačka, 2018.

Trajanje: 14 min.

Mikail je morao da pobegne iz rodnog grada Čečenije zato što je homoseksualac. On u Nemačkoj neočekivano sreće svog druga iz detinjstva, Dauda. Mikail se suočava ne samo sa obnovlljenim prijateljstvom, već I sa ponovnim strahom od progona.

Fear

Short film

Director: Raissa Sokurowa

Germany, 2018

Duration: 14 min

Mikail had to flee Chechnya for being homosexual. Unexpectedly meeting his old childhood-friend Daud in Germany, Mikal is not only faced with a renewed friendship, but a recurring fear of persecution.

Raissa Sokurowa

Raissa Sokurowa 1992, Russian Federation. Studies Theatre and Television Directing (Bachelor) in Russia. International screenings of her short films. Since 2016, she lives in Germany.

 

 

 

Boldly Go

ByonwithComments Off on Boldly Go

Idi hrabro

Kratki film

Režija: Christopher Cosgrove

Australija, 2019.

Trajanje: 6 min.

Gej mladić krije sramnu tajnu o svom telu. Kada dečko u koga je već dugo zaljubljen počne da ga zavodi na žurci, on biva primoran da se suoči sa stidom i otkrije istinu ili da izgubi dečka iz snova.

Boldly Go

Short film

Director: Christopher Cosgrove

Australia, 2019

Duration: 6 min

A young gay man is hiding an embarrassing secret about his body. When a long-term crush begins seducing him at a party, he is forced to confront his shame and expose the truth, or risk losing the boy of his dreams.

Christopher Cosgrove

A geeky Brisbane boy addicted to Tiny Teddies, Christopher Cosgrove has spent the last decade working as a freelance editor, cutting television commercials and corporate videos for clients such as Super Amart, Rio Tinto and Dreamworld. Frustrated by offline media and insufficient disk space, Christopher is eager to transition from the edit lab to the director’s chair. Last year he emigrated to Sydney in order to develop his directing chops at the Australian Film Television and Radio School. While completing a Graduate Certificate he wrote and directed Boldly Go, an autobiographical short film about the challenges of dating with a colostomy bag. If you’d like to know more about Christopher, offer him a mojito and a game of Scrabble.

 

Writhing

ByonwithComments Off on Writhing

Uvijanje

Kratki film

Režija: Robert John Torres

SAD, 2019.

Trajanje: 12 min.

Delom eterski realizam, delom film o plesu, ovaj savremeni kratki film prati mladog čoveka koji se suočava sa mogućnošću HIV+ dijagnoze.

Writhing

Short film

Director: Robert John Torres

USA, 2019

Duration: 12 min

Part work of ethereal realism, part dance film, this contemporary-set short follows a young man facing the probability of an HIV+ diagnosis.

Robert John Torres

Robert John Torres is a festival programmer and filmmaker living in Los Angeles, CA. He has previously worked at the Toronto International Film Festival, Hot Springs Documentary Film Festival, Tribeca Film Festival, and Nashville Film Festival. As a programmer he is particularly interested in short filmmaking, formal innovation, and world cinema. His narrative short film debut, an ethereal dance drama titled WRITHING, made its world premiere at Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival.

 

The proposal

ByonwithComments Off on The proposal

Prosidba

Kratki animirani film

Režija: Gerlando Infuso

Belgija, 2018.

Trajanje: 12 min.

Icaro odlučuje da za dan zaljubljenih zaprosi svoju prelepu Vanillu u njihovom omiljenom restoranu- Zlatna školjka. Dimitri, glavni kuvar, radi sve što je u njegovoj moći da spreči mladog zavodnika stavljajući u pitanje Icarovu ozbiljnu odanost.

The proposal

Short animated film

Director: Gerlando Infuso

Belgium, 2018

Duration: 12 min

Icaro chooses Valentine’s Day to propose to his beautiful Vanilla in their favorite restaurant: The Golden Mussel. But Dimitri, the chef, does everything to get in the way of the young seducer, putting Icaro’s sincere commitment at stake.

Gerlando Infuso

Born in 1986, Gerlando INFUSO followed his visual art studies at La Cambre (Brussels) in the animation section. During his formation, he produced exclusively animated short films. His first short film « Margot », realized during his third year, won the junior prize of the jury at the Annecy International Animated Film Festival in 2008. In 2009, he realized his second student short film « Milovan Circus » which won about fifteen international awards (including the public prize at Anima). In June 2009, the French singer RoBERT asked him to realize the clip of his song « Ange et Démon ». In 2010, Gerlando’s final student film « L’Oeil du Paon » was very well welcomed by festivals. A year later, Gerlando realized the video clip « Franky’s Princess » for the singer Emilie SIMON. In 2014, he released his first short movie produced by Eklektik Productions , « Les Pécheresses ».In June 2018, he finished his last short film “The Proposal” produced by Kwassa Films.

Blue Boy

ByonwithComments Off on Blue Boy

Plavi dečak

Kratki film

Režija: Manuel Abramovich

Nemačka, 2019.

Trajanje: 19 min.

Srebrni medved – Berlinale 2019.

Šta ćeš raditi večeras? Da li me želiš? Mogli bismo lepo da se zabavimo… Sedam rumunskih muških gej prostitutki u Berlinu, poziraju za svoj portret, slušaju i reaguju na snimke svojih iskustava. Time što se proces eksploatacije pretvara u spektakt, kamera postaje klijent i ističe neizbežnu performativnost takvih odnosa moći.

Blue Boy

Short film

Director: Manuel Abramovich

Germany, 2019

Duration: 19 min

Silver Berlin Bear 2019

What are you up to tonight? Do you want me? We could have fun together… Seven Romanian male-to-male sex workers in Berlin have their portraits taken as they listen and react to recordings of their own experiences. By turning the process of exploitation into a spectacle, the camera becomes a client highlighting the inevitable performativity of such power relations.

Manuel Abramovich

Manuel Abramovich (b. Buenos Aires, 1987) is a filmmaker, film director and director of photography. His work explores the performativity of the everyday. In his films, ordinary people become characters. Combining observation and staging, he calls into question the norms of what is considered ‘documentary cinema’. He graduated as a Director of Photography at ENERC and is a Berlinale Talents and IDFA Summer School alumni. His films have been shown at central festivals (Berlinale, Venice, Tribeca, IDFA, San Sebastián, Film Society of Lincoln Center, Cinéma du Réel, BAFICI) and have received numerous awards. He has been selected for several fellowships and residencies: Beca Conti (Buenos Aires, 2013) EMARE (European Media Art Residence Exchange 2016 – Halle, Germany), Ikusmira Berriak (San Sebastián 2018). In 2019 he has been awarded with a fellowship by the DAAD-Artists-in-Berlin Program. His latest work ‘Blue Boy’ won the Silver Bear at the Berlinale Shorts Competition 2019.

XY

ByonwithComments Off on XY

XY

Kratki film

Režija: Sofía Jaeger

Čile, 2019.

Trajanje: 13 min.

Manuel je dvadesetogodišnji dečko koji je već mesec dana u vezi sa Isidorom. Jednog popodneva on odlazi do njene kuće da prizna tajnu koju više ne može da krije. Manuel će morati da se suoči sa svojim strahovima i otkrije svoju istinu.

XY

Short film

Director: Sofía Jaeger

Chile, 2019

Duration: 13 min

Manuel is a 20 year old boy, who has been dating Isidora for a month. One afternoon, he goes to her house to confess a secret that he can´t hide anymore. Manuel will have to face his fears and reveal his truth.

Sofía Jaeger

Sofía Jaeger Conejeros was born on October 4, 1996 in Viña del Mar, Chile. She began studying Audiovisual Communication at Duoc UC, Santiago, in 2015. The short film “XY”, is her debut film, which was her final project of her student career. Sofia has also worked in different productions, such as “Ema”, Pablo Larraín’s latest movie as a production assistant and on 3 series as an assistant director and script supervisor for HBO, Netflix and Amazon.

 

 

Stalls

ByonwithComments Off on Stalls

Kabine

Kratki film

Režija: João Dall’Stella

SAD, 2019.

Trajanje: 3 min.

Jonatan u sred opere ide do toaleta. Ima poseban plan. Skida svoju burmu i otvara tajnu rupu unutar kabina. Čeka da neko uđe kako bi kleknuo na kolena. Njegov puls se ubrzava čim novi muškarac uđe u toilet. Napokon, uspeva da nađe čoveka koji je spreman da mu da ono što želi.

Stalls

Short film

Director: João Dall’Stella

USA, 2019.

Duration: 3 min.

Jonathan goes to the restroom in the middle of an opera performance. He has a very specific mission. He takes off his marriage ring and opens the secret golden glory hole hidden inside one of the stalls. Now, he waits for someone to come in so he can be on his knees. His heart accelerates as each new guy comes into the restroom. Finally, after taping his feet in what looks like a tap-dancing sequence he is able to find another man willing to give him what he wants.

João Dall’Stella

João Dall’Stella just graduated as a directing fellow from the renowned American Film Institute Conservatory in Los Angeles. He was born in Sao Paulo, Brazil. He is a queer writer and director who wants to share his personal stories with the world but with a twist, he also loves writing genre films. His mission is to bring LGBTQ+ characters to the forefront of mainstream movies and his dream is to direct the first gay superhero film. His favorites places to shoot films are bathrooms, bathhouses, and nightclubs. Right now he currently looking for funding for his queer horror/slasher feature film. His recent short film “Q-Therapy” was part of the official selection of OUTFEST 2019 and his latest film short film “STALLS” is currently doing the festival circuit. He has also worked on multiple film roles on sets to acquire experience to direct his films while living in Sao Paulo, Stockholm, and London. Outside of film he is also a musician and writes and composes his own music. More info at www.joaodallstella.com

Sequins

ByonwithComments Off on Sequins

Šljokice

Kratki film

Režija: Michael Beddoes

Velika Britanija, 2019.

Trajanje: 18 min.

Paul Bigsby (17) se budi rano ujutru kako bi uvežbao svoj dreg nastup. Šansa da upozna dreg kraljicu iz Blackpoola Mimi Le Purr, ga tera u konflikt sa roditeljima, siledžijama u školi i školskom predstavom.

Sequins

Short film

Director: Michael Beddoes

UK, 2019

Duration: 18 min

Paul Bigsby (17) wakes up early every morning to practice his (somewhat haphazard) drag act. A chance encounter with jaded Blackpool queen Mimi Le Purr, set’s him a collision course with his parents, bullies and the school talent show.

 

Michael Beddoes

Michael Beddoes is a filmmaker with a number of years experience making short films. His projects have played at a number of Oscar and BAFTA accredited film festivals around the world. As well as festivals, his previous projects have also been Short of the Week selections for both HungerTV & Collabor8te online channels.