Last Call

by

NEDELJA 6.2.2011. (19:00)
Poslednji poziv
Director / Režija: Nick Corporon
USA, 2009
Duration / Trajanje: 18 min.

Na putu da se pomiri sa ljubavlju svog života, On umire dobijajući priliku da ponovo proživi tri trenutka svog života.

On the way to reconcile with the love of his life, a an dies and is given the chance to relive three moments of his life.