Moj život je san

by

My Life is a Dream (2015)
Režija: Brian Benson
SAD
Jezik: Engleski
Titl: Srpski
Trajanje: 8′

Živahna rođaka Vonderlet nije ni sanjala da bi mogla upoznati čoveka svojih snova tako da kada se njeni snovi pretvore u košmare ona nije toliko iznenađena.U ovoj mračnoj komediji pratimo slatku Vonderlet na uznemiravajućem putu na jeziva mesta gde sreće dementne domaćice, pohlepne svinje, seksualne devijante, i što je još gore, svoju pijanu majku.

 

SUNDAY, 13 December 2015 14:30 Main Hall Belgrade Youth Center

My Life Is A Dream (2015)
USA (English)
Director: Brian Benson
Duration: 8′

Perky Cousin Wonderlette never imagined she’d meet the man of her dreams so when her dreams turn into nightmares she’s not so surprised. In this dark comedy, we follow sweet Wonderlette on a disturbing journey to creepy places where she encounters demented housewives, greedy swine, sexual deviants, and worse, her drunk mother.