Prilaz otpozadi

by

A backside approach
Režija: Nimrod Rinot
Izrael, 2012
Kratki film
Trajanje: 8 min.

Tal i Yossi se zabavljaju već dva meseca. Kada Yossijev kondom nestane u Talovoj guzi, njihovo predivno, vrelo popodne ispunjeno seksom biva prekinuto. Sada moraju da se suoče sa testiranjem na HIV kome se Tal ranije nije podvrgavao, kao i potražnjom za izgubljenim kondomom. Medicinska sestra Nona im dolazi u pomoć i rasvetljava situaciju na njen jedinstven način.