Slutnja anđela

by

Nedelja, 10. decembar 2017. Maraton kratkog filma 13:00-00:00

Cena ulaznice: 300 dinara (ili propusnica za sve dane festivala) Više informacija
Ulaznica važi za ceo maraton (publika može da dolazi i napušta projekcije tokom trajanja maratona)

Slutnja anđela
Režija:
Branislav Princip
Srbija, 2017.
26 min.

Film “Slušnja anđela” je uspomena i sećanje na Dejana Nebrigića, srpskog gej i mirovnog aktivistu, pisca i pozorišnog kritičara. Jedan je od osnivača LGBT pokreta u Srbiji, jedan od najistaknutijih aktivista i prvi gej u Srbiji koji je imao javni coming out.

Branislav Princip,po zanimanju antropolog ,dugogodišnji je aktivista civilnog društva u oblasti ljudskih prava i podrške marginalizovanim grupama,pre svega PLHIV i korisnicima droga . Zalaže se za dekriminalizaciju upotrebe droga i uvođenje programa za smanjenje štete u zatvorske ustanove u Srbiji. Bavi se proizvodnjom medijskih sadržaja iz oblasti ljudskih prava i autor je dokumentarnog filma „Slutnja anđela“ o životu Dejana Nebrigića, prvog LGBT aktiviste u Srbiji. Trenutno je angažovan na snimanju filma o 30 godina borbe protiv HIV/AIDS-a u Srbiji.