Let there be colour – Merlinka festival

Merlinka festival

Merlinka festival

Let there be colour


Nek je što šarenije
Kratki film
Režiser: Ado Hasanović
Bosna i Hercegovina, 2020.
Trajanje: 15 minuta

Osmog septembra 2019. godine u Sarajevu se održava prva Parada ponosa. Da li su ljudi spremni za ovaj događaj?

Let there be colour
Short film
Director: Ado Hasanovic
Bosnia and Herzegovina, 2020
Duration: 15

On September, 8 2019 Sarajevo hosts its first Pride March. Are people ready for this event?