Pre reči

by

Antes de Palavras
Režija: Diego Carvalho Sá
Uloge: Maurício Destri, Henrique Larré, Layla Ruiz
Brazil, 2013
Kratki film
Trajanje: 13 min.

IMDb   Facebook Page

Delići aproksimacije između dva momka pokazuje njihovu naivnu zainteresovanost Celia za Daria, pretpostavku koju izvodi Sofia na osnovu njihove bliskosti, kao i prethodnu zainteresovanost Daria za Celijem.