Threesome

by

Trojka
Kratki film
Režiser: Niko Piskopo
Italija, 2020.
Trajanje: 3 minuta

Ovo vreme izolacije može biti period velikog rasta ili velike borbe u vezi. Ostati zajedno kod kuće i uživati u ljubavi može biti blagoslov. Ali za one koji su navikli da upoznaju ljude, da budu aktivni i slobodni, to je definitivno previše vremena zajedno. Rutina i navika, bez uzbuđenja, mogu izludeti ljude, čak i ljubavnike. Neko može otići toliko daleko da besno viče, mnogo puši, ima erotske vizije. Trojka je kadar-po-kadar projekat napravljen da napravi pokret u zamrznutom kadru.

Threesome
Short film
Director: Nyko Piscopo
Italy, 2020
Duration: 3

This time of isolation could be a period of great growth or great struggle in a relationship. Stay together at home enjoying love could be a blessing. But for those used to meet people, to be active and free, It’s definitely way too much togetherness. Routine and habit, without excitement, could drive people crazy, even lovers. Someone can go so far as to shouting out anger, smoking a lot, have erotic visions. Threesome is a stop-motion project made to make movement in the freeze frame time.