Delovi Ave

by

Fragments of Ava (2012)
Režija: Zara Zandieh
Nemačka
Jezik: Nemački
Titl: Srpski
Trajanje: 12′

Ava se budi i žuri na posao gde susreće neočekivanu mušteriju. Film o ženi, seksualnoj radnici i jednom (skoro) običnom radnom danu.

Fragments of Ava (2012)
Germany (German)
Director: Zara Zandieh
Duration: 12′

Ava wakes up and rushes to her job, where she encounters an unexpected customer. A film about a woman, a sex worker and an (almost) ordinary working day.