Savršena budućnost – Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Merlinka Queer Film Festival

Savršena budućnost


future

NEDELJA, 13. decembar 2015. 19:00 Velika sala Doma omladine Beograda

The Future Perfect (2015)
Režija: Nick Citton
Kanada
Jezik: Engleski
Titl: Srpski
Trajanje: 11′

Negde između onda i sada, putnik kroz vreme se suprotstavlja naređenjima i ugrožava budućnost koju ne može da zaboravi.

 

SUNDAY, 13 December 2015 19:00 Main Hall Belgrade Youth Center

The Future Perfect (2015)
Canada (English)
Director: Nick Citton
Duration: 11′

Somewhere between then and now, a time traveler defies his orders, and compromises a future he cannot un-learn.